forside-affugter

Vi disponerer over 300 affugtere

Vi disponerer over 300 affugtere

Vores affugtere har kapaciteter fra 35 liter til 80 liter vandopsamling pr. døgn

Oplev forskellen

 

Vi er klar hele døgnet til at assistere med affugtere, vådsugere og dykpumper hvis du bliver ramt af vandskade.

 

Hvis du har fået vandskade, så kontakt os med det samme.

 

DØGNVAGT 60 39 00 99

 

Jo hurtigere vi kommer til, jo mindre bliver skaden, og jo mindre er risikoen for at få skimmelsvamp.

Vi kan løse opgaverne fra A til Z. Det indebærer, at vi vurderer skaden og sætter de folk og affugtere ind, som skal til for at få eksempelvis en kælder tør igen.

Med fullservice sørger vi også for at lave fugtmålinger undervejs, så vi opsamler god dokumentation. Vi tilser løbende processen, og vi justerer affugternes placering og tømmer dem, hvis der ikke er direkte adgang til kloak.

Vi sørger selvfølgelig også for rengøring efter vandskader samt evt. lugtsanering og desinfektion efter kloakvand.

Hvis du ønsker det, koordinerer vi også gerne kontakten til dit forsikringsselskab og booker de håndværkere, der skal til for at få reetableret dine forhold.

Vi tilbyder også tørring af nybyggeri. Med vores brede spænd af opsamlingskapaciteter, kan vi lave en kombination, hvor kapaciteten passer til de individuelle rum.

 

Hvornår kan der komme vand i kælderen

Ved deciderede oversvømmelser kommer der så meget vand, at udsatte huse, især ved kysterne, bliver oversvømmet. I disse tilfælde kommer vandet ind ad lavtliggende udluftningsriste, lysskakter eller andet.

I perioder med meget nedbør kan de lokale kloaknet blive overbelastet, så de ikke kan følge med. I sådanne situationer kan vandet i kloakken blive presset tilbage og op i kælderen.

Ved voldsomt skybrud kan kloaknettet ikke følge med og vejene bliver fyld med vand, der kan løbe ind i husene gennem sprækker ved døre og vinduer.

Der kan være tale om underdimensionerede kloakrør, som ikke kan lede spildevandet hurtigt nok væk fra grunden.

Hvis grundvandsspejlet står lige under gulvet, kan vandet i perioder med megen regn blive presset op igennem revner og huller i kældergulvet.

Vand i kælderen kan skyldes byggetekniske problemer, der gør din kælder sårbar i perioder med meget regn. Huset kan f.eks. mangle omfangsdræn eller drænlag i kælderen.

Copyright © - Renell.dk Servicefirmaet Renell - Haderslevvej 18 - 3000 Helsingør - Krakasvej 17 - 3400 Hillerød - tlf. 70 25 33 99